KTAG
0,00лв

KTAG

Съвместим програматор с комплект от аксесоари предназначен за обновяване на софтуера в ECU модули.
Записът и четенето се извършва чрез директно свързване - BDM, BOOTLOADER, JTAG и NBD.
 
KESS V2
0,00лв

KESS V2

Версия 2.47, firmware 5.017. MASTER.
Съвместим програматор с комплект от аксесоари предназначен за обновяване на софтуера в ECU модули.
Записът и четенето се извършва чрез диагностичния извод на автомобила (OBDII) или директно към контролера (BOOTLOADER mode).